ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียน วัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) 


 โรงเรียน วัดพระขาวประชานุเคราะห์ คือแหล่งเรียนรู้ แหล่งกำเนิด  ซึ่งการศึกษา คุณธรรม และปัญ ญา  ทำให้เกิด ความสุข แห่งชีวี
 
ภูมิทัศน์ สวยงาม รื่นรมย์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล คือศักดิ์ศรี สวนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีรวมแหล่งเรียนรู้มากมี ทั้งสวนสัตว์ไร้วิญญาณ

  ***
เขียวขาว สีแห่งเรา สวยงามสง่า หลอมดวงใจ ทุกชีวาให้ผูกพัน  สีเขียว  ดั่งชีวิตที่เบ่งบาน  สีขาว บริสุทธิ์ ด้วยคุณธรรม

    พวกเราชาว โรงเรียนวัดพระขาว  องค์หลวงปู่ทิม เราบูชา อยู่ทุกยาม สุขภาพดี มีอนามัย และคุณธรรม เลิศล้ำ สิ่งแวดล้อม พร้อม การเรียน

    โรงเรียน วัดพระขาว  สัญญลักษณ์คบเพลิง กลางดอกบัว มุ่งพากเพียร ศิษย์และครู ร่วมสร้างสรรค์ ให้โรงเรียน วัดพระขาวประชานุเคราะห์ ชื่อก้องเกรียงไกร ***

 

……………..