ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ได้คณะกรรมการนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักประชาธิปไตย ทำให้นักเรียนมีประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,14:38   อ่าน 536 ครั้ง