ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER อำเภอบางบาล
ศูนย์ PEER อำเภอบางบาล จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในอำเภอบางบาลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,14:50   อ่าน 1567 ครั้ง