ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ดำเนินการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,14:30   อ่าน 268 ครั้ง