ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างส้วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน (อ่าน 434) 06 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (อ่าน 426) 20 ก.พ. 62
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (อ่าน 432) 20 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (อ่าน 478) 08 ก.พ. 62
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสถานศึกษาสีขาวฯ ดีเด่น ระดับทอง อันดับ 1 ของ สพป.อย.2 (อ่าน 571) 14 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องเป่าลม ระดับชาติ (อ่าน 608) 03 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนระดับภาค แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดั (อ่าน 715) 24 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล (อ่าน 801) 24 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเป็นตัวแทน สพป.อย.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ภาคกลางและตะวันออก (อ่าน 733) 25 ธ.ค. 60
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวัน วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (อ่าน 716) 25 ธ.ค. 60
เชิญชวนทำบุญตักบาตรอาหารพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (อ่าน 730) 25 ธ.ค. 60
ตัวอย่าง BEST โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) (อ่าน 1247) 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) (อ่าน 1210) 23 ก.ค. 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 (1ชั้น โครงหลังคาเหล็ก) ด้วยวิธีการทางอ (อ่าน 2507) 23 ม.ค. 58
สอบราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online (ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา) (อ่าน 1671) 06 ก.ย. 55
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียน Asean School Online (อ่าน 1506) 18 ก.ค. 55
ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (อ่าน 1532) 13 ก.ค. 55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียน School Onilne ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (อ่าน 1241) 13 ก.ค. 55
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึก/โรงเก็บอุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษา (อ่าน 1196) 04 ก.ค. 55
แจ้งการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1516) 12 เม.ย. 55
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัีดพระขาว วันที่ 22-25 มีนาคม 2555 ในงานจะมีทั้งลิเกคณะดัง งานสอยดาว ฯลฯ (อ่าน 1534) 09 มี.ค. 55
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพระขาว (อ่าน 1431) 27 ก.พ. 55
สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพระขาว (อ่าน 1233) 27 ก.พ. 55
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ และสิ่งก่อสร้าง ที่ประสบอุทกภัย (อ่าน 1865) 20 ก.พ. 55
บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 (อ่าน 1375) 17 ต.ค. 54
ผู้อำนวยการลำเพย เย็นมนัส เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อ่าน 1434) 21 ก.ย. 54
ประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง (อ่าน 2764) 18 ก.ย. 54
ประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเีพียง (อ่าน 2350) 18 ก.ย. 54