ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเป็นตัวแทน สพป.อย.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ภาคกลางและตะวันออก
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในวันที่ 25-28 พฤศิจกายน 2560 โดยมีโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) และโรงเรียนวัดม่วงหวาน ร่วมเป็นเจ้าภาพนั้น ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ร่วมกันสร้างผลงานได้เป็นอันดับ 5 ของเขตพื้นที่การศึกษา และ อันดับ 1 ของอำเภอ โดยได้ทั้งหมด
ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกถึง 6 รายการ ในวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ได้แก่
  1. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Ensemble) ม.1-3 ควบคุมการฝึกซ้อม โดยครูณรงค์ ชุ่มโชคดี ครูบุญนำ ปลื้มปัญญา ครูมนชิดา ไกรไธสง และนางสาววนิดา เปรมใจ
  2. การแข่งขันสภานักเรียน ป.1- ม.3 ควบคุมการฝึกซ้อม โดยครูวันดี ภิญญมิตร์ ครูพชรวัฒน์ ภิญญวัฒนพงษ์ ครูกัญญาวีร์ จิตรักษ์
  3. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 ควบคุมการฝึกซ้อม โดย ครูณัฐธีรา ทองเปรม
  4. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ควบคุมการฝึกซ้อม โดย ครูเอกราช พันธุ์เสือ
  5. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ควบคุมการฝึกซ้อม โดย ครูทรงสุดา คำดี ครูณัฐธีรา ทองเปรม
  6. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 ควบคุมการฝึกซ้อม โดย ครูอัครพล  พูลสวัสดิ์

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 733 ครั้ง