ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชาติงานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่อนักเรียน : นักร้อง นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ประจำวงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:55   อ่าน 638 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พิธีกร ประจำวงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญรดา ขวัญแก้ว
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:50   อ่าน 614 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชนะชาติ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:47   อ่าน 618 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวิภา ดอกแถมกลาง
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:42   อ่าน 506 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุดารัตน์ รสหอม
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:39   อ่าน 557 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิยดา ดอกคำ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:38   อ่าน 499 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนัญพร แก้วพราย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:36   อ่าน 547 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะมาศ อ่อนศรี
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:34   อ่าน 500 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรธิรา สุขกายา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:33   อ่าน 494 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญญภรณ์ ทรัพย์พืช
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:31   อ่าน 484 ครั้ง