ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชาติงานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่อนักเรียน : นักร้อง นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ประจำวงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:55   อ่าน 651 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พิธีกร ประจำวงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญรดา ขวัญแก้ว
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:50   อ่าน 623 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชนะชาติ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:47   อ่าน 628 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวิภา ดอกแถมกลาง
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:42   อ่าน 515 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุดารัตน์ รสหอม
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:39   อ่าน 566 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิยดา ดอกคำ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:38   อ่าน 509 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนัญพร แก้วพราย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:36   อ่าน 556 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะมาศ อ่อนศรี
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:34   อ่าน 508 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรธิรา สุขกายา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:33   อ่าน 503 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แดนซ์เซอร์ วงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญญภรณ์ ทรัพย์พืช
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2558,14:31   อ่าน 490 ครั้ง