ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอัครพล พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2560,22:31  อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
รายละเอียดผลงาน
นายอัครพล  พูลสวัสดิ์ จัดทำผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาเกมการศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอร์ เรื่องประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2560,22:31   อ่าน 128 ครั้ง